[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.ร่วมจัดนิทรรศการ
“Thailand Smart Cooperative 2017”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2561
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบ / กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
คุณดำรง พุฒตาล
ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ \"ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก\"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตร
ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมโครงการ เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
บันทึกเทปถวายพระพร
ประธาน สสท. บันทึกเทปถวายพระพร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปธ.สสท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม ว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก กรรมการ กพส.
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2
รองประธาน สสท. (นายเอนก นาคดิลก) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. หนุน ช.ส.ค. ค้านร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ม.๘/๑
ที่มีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนการแก้ปัญหาสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.เปิดโครงการพัฒนานำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 13 (ผนส.13) ยิ่งใหญ่
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 12 (ผนส. 13)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท รุ่นที่ 5
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลงพื้นภาคตะวันออกจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมหลักสูตร Service mind เพื่องานสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Service mind เพื่องานสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาประเทศเนปาลเยี่ยม สสท.
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาประเทศเนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมเทคนิคการบริหารคนและบริหารงานอย่างมืออาชีพ
ประธาน สสท.เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารคนและบริหารงานอย่างมืออาชีพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ฝึกอบรมปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงในงานสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดอบรมโครงการปฏิบัติการความคุมความเสี่ยงในงานสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
รับทราบการคัดเลือกผู้แทนชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ เป็นผู้แทนชุมนุมระดับชาติ และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60