[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เปิดอบรมการบริหารการเงินการลงทุน
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานพิธีเปิดอบรม “การบริหารการเงิน การลงทุน ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายฟอกเงิน ที่ผู้บริหารสหกรณ์พึงรู้”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดดาวาว ประเทศฟิลิปปินส์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดดาวาว (Provincial Cooperative Union of Davao) ประเทศฟิลิปปินส์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
งานพระราชทานเพลิงศพนายดิเรก สังขจันทร์ (เป็นกรณีพิเศษ)
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธาน สสท. พร้อมด้วยกรรมการ สสท. ร่วมงานพระราชทานเพลงศพนายดิเรก สังขจันทร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
กฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดงานกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11) ทอดถวาย ณ วัดพรุวนาราม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปิด โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ชั้นสูง รุ่นที่ 13
หวังพลังผู้นำสหกรณ์สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับขบวนการสหกรณ์ไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ส่งมอบดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
มอบดอกไม้แสดงความยินดีอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 45 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายชินชัย สถิรยากร รองประธานฯ สสท. ร่วมแสดงความความยินดีครบรอบ 45 ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทยประชุมหารือจัดสรรที่ดิน
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. ในฐานะที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์นิคมฯ ร่วมประชุมหารือการจัดสรรที่ดินในเขตนิคม 13 นิคม 14 ป่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กันฑ์
ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กันฑ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ร่วมประชุม คพช.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการ 16/2560
ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 16/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมโครงการเทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้ค้างชำระ
นายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ สสท. เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้ค้างชำระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
บรรยายเรื่อง “การปรับตัวของผู้นำและองค์กรให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
การบรรยายเรื่อง “การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์” โดย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ร่วมงาน 45 ปี ชสอ.
นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการฯ สสท. ร่วมงาน ครบรอบ 45 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่่งประเทศไทย จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้
ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60