[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เปิดโครงการ “การจัดทำงบกระแสเงินสด” รุ่นที่ 2
สสท. จัดโครงการฝึกอบฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ร่วมงานอบรม สอ.ครูพิจิตร
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. ร่วมงานสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ คึกคัก
พร้อมเลือกกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่าง ส่งผลให้ได้กรรมการดำเนินการสสท.โดยตำแหน่งคนใหม่ด้วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดขึ้นพร้อมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
รองประธาน สสท. ปิดโครงการอบรม
ปิดโครงการอบรม กฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ต้อนรับสมาชิก NCF-NAPAL
ประธาน สสท.ต้อนรับ สมาชิก The National Cooperative Federation of Nepal
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
คณะผู้บริหาร สสท. เข้าเฝ้ามอบกระเช้าอวยพระปีใหม่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.สหกรณ์
ประธาน สสท. เป็นประธานในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อลงกรณ์” ชี้สหกรณ์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
�เชื่อ ปี 61 ได้เห็นพิมพ์เขียวปฏิรูปสหกรณ์�ขณะที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ วาง 6 ยุทธศาสาตร์ พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. จัดอบรมกฎหมายแรงงาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการอบรม “กฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่องานสหกรณ์”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม
สสท. ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมช่วยเหลือ ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
รองประธาน สสท. เป็นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดอบรม “การออกแบบเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป” พร้อมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯสสท. เป็นประธานพิธีปิดอบรม “การออกแบบเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป” พร้อมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ครั้งที่ 1/2560
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ครั้งที่ 1/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น ที่ 3
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ สสท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น ที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์จัดประชุมกลุ่มเครือข่าย 13 นิคมสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการ ฯ เข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นกับกลุ่มเครือข่าย 13 นิคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี
เปิดสำนักงานแห่งใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60