[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อลงกรณ์” ชี้สหกรณ์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
�เชื่อ ปี 61 ได้เห็นพิมพ์เขียวปฏิรูปสหกรณ์�ขณะที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ วาง 6 ยุทธศาสาตร์ พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. จัดอบรมกฎหมายแรงงาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการอบรม “กฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่องานสหกรณ์”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม
สสท. ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมช่วยเหลือ ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
รองประธาน สสท. เป็นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดอบรม “การออกแบบเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป” พร้อมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯสสท. เป็นประธานพิธีปิดอบรม “การออกแบบเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป” พร้อมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ครั้งที่ 1/2560
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ครั้งที่ 1/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น ที่ 3
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ สสท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น ที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์จัดประชุมกลุ่มเครือข่าย 13 นิคมสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการ ฯ เข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นกับกลุ่มเครือข่าย 13 นิคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี
เปิดสำนักงานแห่งใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปี 2560 องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (
International Cooperative Alliance - ICA)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
นายอเนก นาคดิลก รองประธานสสท. พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวย สสท. ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1 ) รุ่นที่1
นายเอนก นาคดิลก รองประธาน สสท. เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1 ) รุ่นที่1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการอนุพัฒนาสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ สสท.ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุพัฒนาสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการเขียนข่าว
นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ร่วมงานประชุมใหญ่ สสจ.สมุทรปราการ
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯสสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมการพัฒนาทักษะการเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์องค์กร
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯสสท. เปิดอบรมโครงการ \"การพัฒนาทักษะการเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์องค์กร\"
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
หารือระบบตลาดเกษตรดิจิตอลแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคมกับสหกรณ์
อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เข้าพบหารือเรื่องระบบตลาดเกษตรดิจิตอลแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคมกับสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดอบรมการบริหารการเงินการลงทุน
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมการบริหารการเงิน การลงทุน ภายใต้กฎหมายสหกรณ์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ยื่นหนังสือเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ฯ ต่อ สนช.
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธาน สสท. พร้อมด้วยกรรมการ สสท. นำคณะผู้บริหารชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯยื่นหนังสือแก่ สนช.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60