[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
4 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สัมมนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์ฯ ๒๐ ปี
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
แจกอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมน้อมถวายความอาลัย
ดร.ก๊ก ดอนสำราญ แจกอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมน้อมถวายความอาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ๒๕๕๙
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแก่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบัวงาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปัณรสมวารรำลึก
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์ แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายเป็นพระราชกุศลปัณรสวาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประชุมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ขบวนการสหกรณ์ รวมใจกันนำน้ำดื่ม มาแจกประชาชน
ที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ถวายความอาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560
สสท.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ชั้นสูง รุ่นที่ 12
หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำองค์กร”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. นำ ผนส. 12 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
สันนิบาตสหกรณ์แ่ห่งประเทศไทย นำคณะผู้นำสหกรณ์ชั้นสูงรุ่นที่ 12 เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สหกรณ์จำนวนมากเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการ หลักสูตร \"การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง\"
ฟ้อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2559
ดร.กีก ดอนสำราญ ประธานกรรมการฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แ่ห่งประเทศไทย ชุดที่ 24 ครั้งที่ 14/2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมสัมมนาแนวทางเลือกในการระดมทุนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ คลองจั่น
จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการฟื้่นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
คลองจั่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
งานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการ ประจำปี 2559
เสวนาวิชาการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.นำคณะสตรีสหกรณ์ 8 ประเทศ ศึกษาดูงานสกรณ์ไทย
สสท.นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมสตรีนานาชาติ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพสตรีในชนบท รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เตรียมงานกฐินพระราชทาน
สสท. ประชุมร่วมวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เตรียมงานกฐินพระราชทาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสตรีนานานชาติ หลักสูตร Improving Capacity of Rural Women
ICA-AP
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. รับผ้าพระกฐินพระราชทาน
อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สสท. ได้เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ยื่นข้อเสนอของทั้ง 3 องค์กร เรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
ข้อเสนอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/37 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60