[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562
ผู้เขียน : Dang
เข้าชม : 433
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562

ชูวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ชงปัญหาเข้าสู่รัฐบาล

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาขออนุมัติหลักการจัดโครงการวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย โดยมีกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาดังนี้  1.นายนพดล วรมานะกุล กรรมการ 2. นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการ 3. นายเจียง นาอุดม กรรมการ 4. นางสุพัตรา ผ่อนจตุรัส ผู้ตรวจสอบกิจการ 5. พลเอกจำนงค์ จันพร ที่ปรึกษา สสท. และนายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการ สสท.

โดยที่ประชุม ได้อนุมัติให้จัดการประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย National Cooperative Summit on " Thai Coop Movement moving Forward Together "เนื่องในวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรม 
3 ส่วนได้แก่ 

1. การจัดประชุม National Cooperative Summit on "Thai Coop Movement moving Forward Together" 

2. เพื่อรวบรวมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ 

3. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินต่างๆ ของสหกรณ์ให้บรรลุเป็นผลสำเร็จ

โดยจะเชิญนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ประธานคณะกรรมการ หรือผู้แทนชุมนุมระดับประเทศ สหกรณ์ต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน 
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการจัดนิทรรศการประวัติการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และการจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ต้นแบบ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องรัชนี 6 (ไม้สัก) ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

ติดตามข่าวสารขบวนการสหกรณ์เพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสจ.เพชรบุรี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 17 / ก.ย. / 2562
      เปิดประชุมชี้แจงจัดตั้ง สสจ.บุรีรัมย์ 17 / ก.ย. / 2562
      สสท.จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 17 / ก.ย. / 2562
      ฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร 9 / ก.ย. / 2562
      สสท.จัดอบรมหลักสูตร กฎหมาย 9 / ก.ย. / 2562