[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

   
 สาระ / เผยแพร่ความรู้
17 / เม.ย. / 2552 : ( 3 / ) โดย Admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ปรากฏทั้งหมด ๘๓๙ เรื่อง ในหลายหมวด เช่น หมวดเกษตรที่สูงที่มีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพที่สูง การปลูกพืชและสัตว์ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และคุณภาพชีวิต
17 / เม.ย. / 2552 : ( 3 / ) โดย Admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
มนุษย์มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมานานนับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาแล้ว โดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัว ความรู้ต่าง ๆ ของมนุษย์ ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและ ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะมีข้อค้นพบมากยิ่งขึ้นไปตามร

[ 23 / ม.ค. / 2563 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ( 133 / ) โดย admin
[ 16 / ม.ค. / 2563 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ( 162 / ) โดย admin
[ 29 / พ.ย. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ( 79 / ) โดย admin
[ 22 / ต.ค. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสิงห์บรี ( 84 / ) โดย admin
[ 22 / ต.ค. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ( 80 / ) โดย admin
[ 2 / ต.ค. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา ( 99 / ) โดย admin
[ 18 / ก.ย. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ( 103 / ) โดย admin
[ 1 / ส.ค. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ( 165 / ) โดย admin
[ 30 / ก.ค. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( 141 / ) โดย admin
[ 3 / ก.ค. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ( 410 / ) โดย admin

29 / ต.ค. / 2562 : ( 174 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี
นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 100,000 บาท
20 / ต.ค. / 2562 : ( 159 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องใน "วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2562
15 / ต.ค. / 2562 : ( 221 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานสสท. เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีวาระประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
15 / ต.ค. / 2562 : ( 223 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562
พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563
15 / ต.ค. / 2562 : ( 234 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 3 โซน 9 จังหวัด
15 / ต.ค. / 2562 : ( 160 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปธ. สสท. บรรยายพิเศษ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้"
15 / ต.ค. / 2562 : ( 195 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปธ. สสท. บรรยายพิเศษ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัคศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวง"
15 / ต.ค. / 2562 : ( 133 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปธ.สสท. บรรยายพิเศษ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เรื่องเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
15 / ต.ค. / 2562 : ( 135 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร่วมแสดงความยินดีแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี
15 / ต.ค. / 2562 : ( 125 / ) โดย ketsara
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ชสอค.ระดมกูรู เสวนาหนี้สินครู
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด จัดเสวนาผลกระทบจากคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีพิพากษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ