[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

   
[ 10 / เม.ย. / 2561 ] ประชุมเตรียมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล (สสจ.สตูล) ( 16 / ) โดย webmaster
[ 10 / เม.ย. / 2561 ] ประกาศรับรองการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ( 24 / ) โดย webmaster
[ 10 / เม.ย. / 2561 ] ประกาศรับรองการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปาง ( 20 / ) โดย webmaster
[ 10 / เม.ย. / 2561 ] ประกาศรับรองการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ( 31 / ) โดย webmaster

10 / เม.ย. / 2561 : ( 27 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อบรมอัคคีภัย
ประธาน สสท.เปิดอบรมอัคคีภัย
10 / เม.ย. / 2561 : ( 17 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.ลงพื้นที่ประชุมจัดตั้ง สสจ.สตูล
ประธาน สสท.ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ประชุมจัดตั้งสันนิบาจสหกรณ์จังหวัดสตูล
29 / มี.ค. / 2561 : ( 92 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. MOU สหกรณ์เพื่อการค้าแห่งประเทศสิงคโปร์
เพื่อความเป็นไปได้ในการส่งสินค้าสหกรณ์จากประเทศไทยเพื่อไปจำหน่ายในประเทศสิงค์โปร์
29 / มี.ค. / 2561 : ( 91 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสู่ตลาดสากล”
14 / มี.ค. / 2561 : ( 231 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การจัดทำงบกระแสเงินสด รุ่นที่ 2
ประธานกรรมการฯ สสท. มอบวุฒิบัตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด” รุ่นที่ 2
12 / มี.ค. / 2561 : ( 153 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 6/2561
รองประธานกรรมการ สสท. เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
12 / มี.ค. / 2561 : ( 184 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. เปิดโครงการ “การจัดทำงบกระแสเงินสด” รุ่นที่ 2
สสท. จัดโครงการฝึกอบฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด”
9 / มี.ค. / 2561 : ( 183 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร่วมงานอบรม สอ.ครูพิจิตร
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. ร่วมงานสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
2 / มี.ค. / 2561 : ( 231 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ คึกคัก
พร้อมเลือกกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่าง ส่งผลให้ได้กรรมการดำเนินการสสท.โดยตำแหน่งคนใหม่ด้วย
2 / มี.ค. / 2561 : ( 222 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดขึ้นพร้อมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ

  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60