[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

   
 สาระ / เผยแพร่ความรู้
17 / เม.ย. / 2552 : ( 3 / ) โดย Admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ปรากฏทั้งหมด ๘๓๙ เรื่อง ในหลายหมวด เช่น หมวดเกษตรที่สูงที่มีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพที่สูง การปลูกพืชและสัตว์ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และคุณภาพชีวิต
17 / เม.ย. / 2552 : ( 3 / ) โดย Admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
มนุษย์มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมานานนับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาแล้ว โดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัว ความรู้ต่าง ๆ ของมนุษย์ ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและ ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะมีข้อค้นพบมากยิ่งขึ้นไปตามร

[ 7 / มี.ค. / 2562 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( 47 / ) โดย admin
[ 22 / พ.ย. / 2561 ] คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร ( 186 / ) โดย admin
[ 19 / ต.ค. / 2561 ] สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ( 180 / ) โดย webmaster
[ 18 / ต.ค. / 2561 ] สสท. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( 165 / ) โดย webmaster
[ 29 / ส.ค. / 2561 ] โครงการสัมมนา เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการปลูกจิตสำนึก ( 190 / ) โดย admin
[ 8 / ส.ค. / 2561 ] สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ฟิตติวเข้มผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ( 143 / ) โดย webmaster
[ 18 / ก.ค. / 2561 ] สสท.ประกาศรับรองการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ( 211 / ) โดย webmaster
[ 29 / มิ.ย. / 2561 ] ประชุมเตรียมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่) ( 188 / ) โดย webmaster
[ 24 / พ.ค. / 2561 ] ประกาศรับรองการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครนายก ( 186 / ) โดย webmaster
[ 16 / พ.ค. / 2561 ] ประกาศรับรองการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล ( 246 / ) โดย webmaster

21 / มี.ค. / 2562 : ( 21 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปรเมศวร์ เด่นในเวทีอาเซียน
11 ประเทศ ยกย่องให้เป็น ประธานกลุ่ม (AFGC) คนใหม่
21 / มี.ค. / 2562 : ( 18 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อาเซียนยอมรับ ประธาน สสท.
ปรเมศวร์เตรียมรับตำแหน่งประธานกลุ่มเกษตรอาเซียนเพื่อความร่วมมือ AFGC
21 / มี.ค. / 2562 : ( 16 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562
ชูวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ชงปัญหาเข้าสู่รัฐบาล
21 / มี.ค. / 2562 : ( 18 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำสหกรณ์ปั่นป่วน
ร้อนสันนิบาตเข้าพบรัฐมนตรีช่วยฯ
21 / มี.ค. / 2562 : ( 14 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผอ.สสท. เยี่ยม ชสค.
ดูสถานที่จัดประชุม กรรมการสัญจร
21 / มี.ค. / 2562 : ( 8 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.ขานรับนโยบายรมช.เกษตร
เตรียมเปิดโครงการสัมมนา อีก 3 จังหวัด
21 / มี.ค. / 2562 : ( 7 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ใส่ใจสหกรณ์ เตรียมลงพื้นที่พบปะสหกรณ์สมาชิก รับรู้ปัญหา
21 / มี.ค. / 2562 : ( 7 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.ใส่ใจสหกรณ์สมาชิก
ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรวันวันวันจำกัด
21 / มี.ค. / 2562 : ( 7 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประธาน สสท.ลงพื้นที่สุรินทร์
ให้ความรู้ สกก.สมัชชาปราสาท ปลุกพลังศรัทธา แก้ NPL
21 / มี.ค. / 2562 : ( 8 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประธาน สสท.ลงพื้นที่สุรินทร์
เปิดประชุม สสจ.สุรินทร์